Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0203 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: Les classes teòriques combinaran l'exposició del tema per part del professorat amb la discussió dels materials que s'hagin proposat per a la preparació de la classe.

Classes pràctiques: la teoria estudiada es complementarà amb una sèrie d'exercicis realizats en clase en els quals podran aplicar-se els coneixements adquirits. La resolució d'aquests exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per enfrontar-se a situacions reals. A partir de la sisena setmana, les classes pràctiques es realitzaran a l'aula d'informàtica.

Els estudiants hauran de preparar individualment els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professorat. Addicionalment hauran de realitzar els treballs i activitats obligatòries previstes per a l'avaluació de l'assignatura.

Tutories: S'empraran tant per a la resolució de dubtes relatius a la teoria i pràctica abordada en l'assignatura com per a l'orientació sobre treballs i activitats.

 

A l’aula virtual l’estudiant podrà accedir a la informació rellevant per al seguiment de l’assignatura. També serà aquest el canal mitjançant el qual l’estudiant haurà d’entregar els exercicis, activitats i treballs que li siguen requerits. L’aula virtual s’utilitzarà també como a via principal per a la comunició entre professor i estudiant.