Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0203 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura Matemàtica de les Operacions Financeres s'obtindrà de la següent manera:

  • Estudiants que a l'examen escrit hagin obtingut una nota inferior al 40% de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació: la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'examen escrit.
  • Estudiants que a l'examen escrit hagin obtingut una nota igual o superior al 40% de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació: la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota de l'examen escrit i les qualificacions obtingudes en la resta d'apartats i activitats per als quals està prevista avaluació (carpetes d'aprenentatge i resolució de problemes).

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5.

Les activitats de treball personal que puguin pertànyer al grup de resolució d'exercicis i problemes, carpeta d'aprenentatge i elaboració de treballs acadèmics no són recuperables.

Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presente a l'examen escrit.