Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0203 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Editar documents de text complexos, inclús macros, i gestionar fulls de càlcul mitjançant funcions i referències.

Diferenciar les prestacions i contraprestacions de les operacions financeres

Conèixer les principals eines metodològiques per a la valoració d’empreses

Calcular el cost de les operacions financeres tant des del punt de vista del prestador com del prestatari