Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0114 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

A. LA COMUNITAT INTERNACIONAL I EL SEU ORDENAMENT JURÍDIC

1 El mitjà social internacional i el seu ordenament jurídic


            1. La Comunitat internacional: evolució histórica, estructura i organizatció

            2. El concepte de Dret internacional públc.

            3.Caràcters de l'ordenament jurídic internacional: voluntarisme, no formalisme i relativisme. El principi d'efectivitat.


2 La subjectivitat internacional

            1.La personalitat jurídica internacional.

            2.Subjectes consagrats i subjectes controvertits.B. LA FORMACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL

 

3 Les fonts del Dret internacional

            1.Problemàtica general de les fonts del dret en Dret internacional públic. Normes, drets i obligacions en Dret internacional.

            2.La determinació de la norma aplicables. Llacunes, equitat i mitjos auxiliars de determinació de les normes.

            3.Codificació i desenvolupament progressiu del Dret internacional.

4 Els tractats internacionals


            1.Introducció: codificació del Dret dels tractats i dret espanyol en la matèria.

            2.La celebració dels tractats: elaboració del text, manifestació del consentiment, reserves, publicació i dipòsit.

            3.Els efectes dels tractats: aplicació provisional, entrada en vigor, interpretació i efectes.

            4.La revisió dels tractats: esmena i modificació.

            5.La nul·litat, terminació i suspensió de l'aplicació dels tractats.


5 Les normes generals del dret internacional

            1.El costum internacional: concepte, elements i classes.

            2.La interacció tractat-costum.

            3.Els principis generals del Dret internacional.


6 Els actes unilaterals dels subjectes del Dret internacional

            1.Els actes unilaterals dels Estats: concepte, requisits, efectes i classes.

            2.Actes jurídics de les organitzacions internacionals i capacitat normativa de les organitzacions internacionals.

            3.Interacció entre els actes de les organitzacions internacionals i altres fonts de producció normativa.


C . L'ESTAT COM SUBJECTE DEL DRET INTERNACIONAL

7 Existència i dinàmica de l'Estat en Dret internacional

            1.Elements constitutius de l'Estat.

            2.El reconeixement d'Estats i el reconeixement de governs.

            3.La successió d'Estats.

            4.La immunitat de l'Estat.

            5.Els òrgans estatals de les relacions internacionals.

8 Les competències de l'Estat

            1.Les competències de l'Estat sobre les persones: nacionals i estrangers.

            2.Les competències de l'Estat sobre el territori: terrestre, aeri i marí.

            3.Els límits a les competències espacials de l'Estat.

            4.Espais no sotmesos a la sobirania estatal.

D . L'APLICACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL

9 L'aplicació espontània del Dret internacional

            1.L'aplicació en l'ordre intern: la integració del Dret internacional en els ordenaments interns.

            2.La integració del Dret internacional en l'ordenament espanyol.

            3.L'aplicació en l'ordre internacional i el control internacional.

10 La responsabilitat internacional

            1.El fet il·lícit internacional: elements i circumstàncies  d'exclusió de la il·licitud .

            2.Conseqüències jurídiques substancials de l'il·lícit internacional: cessació, garanties i reparació.

            3.Maneres per a assegurar l'aplicació del Dret internacional: la protecció diplomàtica, les contramesures i les sancions

D . LA REGULACIÓ D'INTERESSOS GENERALS


11 El manteniment de la pau  la solució pacífica de les controvèrsies internacionals

            1.La prohibició de l'ús de la força en les relacions internacionals i les seves excepcions.
           
            2.El sistema de seguretat col·lectiva.

            3.Les controvèrsies internacionals: principis generals.

            4.Els mitjans polítics o diplomàtics de solució de controvèrsies.

            5.Els mitjans jurídics de solució de controvèrsies.


12 La protecció internacional dels drets humans

            1.La protecció internacional dels drets humans en el plànol universal: l'obra de les Nacions Unides.
            2.La protecció internacional dels drets humans en el plànol regional europeu.

            3.La responsabilitat internacional penal de l'individu.

13 La regulació d'altres interessos generals

            1.El Dret internacional del medi ambient: caràcters específics i principis fonamentals.

            2.Dret internacional econòmic i mundialització de l'economia.

            3.La cooperació internacional per al desenvolupament: mecanismes i instruments.

            4.La regulació internacional del comerç: l'OMC