Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E14 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l’àmbit del Dret Públic.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Identificar les normes administratives aplicables en els casos plantejats

Identificar i analitzar un problema senzill de dret administratiu per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer els conceptes, institucions i principis de projecció general sobre els diversos sectors de l’activitat administrativa

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit general del dret administratiu.