Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0106 - Dret Eclesiàstic de l'Estat (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

CAPÍTOL I: TRACTAMENT JURÍDIC–POLÍTIC DEL FACTOR RELIGIÓS

 
LLIÇÓ I: DRET I FACTOR  RELIGIÓS. EL DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT 1- LA COMUNITAT POLÍTICA DAVANT DEL FET RELIGIÓS: MONISME I DUALISME. 2- CONCEPTE, OBJECTE I AUTONOMIA DEL DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT.
 
LLIÇÓ II: ANTECEDENTS DEL FACTOR RELIGIÓS EN EL CONSTITUCIONALISME ESPANYOL.
 
LLIÇÓ III: 1- TRACTAMENT JURÍDIC DEL FACTOR RELIGIÓS I PRINCIPIS INFORMADORS: 1-ELS VALORS SUPERIORS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL I EL FACTOR RELIGIÓS EN LA CONSTITUCIÓ. 2- ELS PRINCIPIS INFORMADORS DEL DRET ECLESIÀSTIC ESPANYOL. 3- EL FACTOR  RELIGIÓS EN EL DRET COMPARAT.
 
LLIÇÓ IV.- FONTS DEL DRET ECLESIÀSTIC: 1-LA CONSTITUCIÓ I LEGISLACIÓ. 2-NORMES ACORDADES. 3-ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 4- RELLEVÀNCIA CIVIL DELS ORDENAMENTS JURÍDICS DE LES CONFESSIONS RELIGIOSES.
 
 
CAPÍTOL II: EL DRET FONAMENTAL DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA. REFLEXOS JURÍDICS.
 
LLIÇÓ V.- EL DRET FONAMENTAL DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA: 1- LLIBERTAT RELIGIOSA, IDEOLÒGICA I DE CONSCIÈNCIA. 2- CONTINGUT I LÍMITS.
 
LLIÇÓ VI: TUTELA DEL DRET FONAMENTAL DE LLIBERTAT RELIGIOSA: 1- TUTELA NACIONAL: PENAL I JURISDICCIONAL. 2- TUTELA INTERNACIONAL: A- AMBET DE LES NACIONS UNIDES. B- CONSELL D'EUROPA. JURISPRUDÈNCIA DEL T.E.D.H.
 
LLIÇÓ VII: REFLEXOS JURÍDICS: 1.- LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ . LA CLÀUSULA DE CONSCIÈNCIA. 2- LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA I L'OBJECCIÓ  DE CONSCIÈNCIA. SUPÒSITS.
 
LLIÇÓ VIII: REFLEXOS JURÍDICS(CONT): LA LLIBERTAT D'ENSENYANÇA: 1- PRINCIPIS FONAMENTALS DEL DRET A L'EDUCACIÓ. 2-LLIBERTAT DE CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS. 3- IDEARI I LLIBERTAT DE CÀTEDRA. 4- LLIBERTAT DE FORMACIÓ MORAL I RELIGIOSA. 5.- L'ENSENYANÇA RELIGIOSA EN ELS CENTRES PÚBLICS.
 
CAPÍTOL III: REGEMEQUEN JURÍDIC ACORDAT ENTRE L'ESTAT I LES CONFESSIONS RELIGIOSES.
 
LLIÇÓ IX: LES CONFESSIONS RELIGIOSES: 1.- CONCEPTE DE GRUP RELIGIÓS. 2- REQUISITS I EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ. 3- SIGNIFICAT DEL REGISTRE D'ENTITATS RELIGIOSES EN LA JURISPRUDÈNCIA. 4- L'ORDE PÚBLIC COM A LÍMIT A L'EXERCICI DEL DRET DE LLIBERTAT RELIGIOSA I ELS NOUS MOVIMENTS RELIGIOSOS.
 
LLIÇÓ X: 1- LLOCS DE CULTE, DIES FESTIUS I MINISTRES DE CULTE. 2- ASSISTÈNCIA RELIGIOSA: CONCEPTE I FONAMENTACIÓ. 3- ASSISTÈNCIA RELIGIOSA A LES FORCES ARMADES. 4- ASSISTIXEN CIA RELIGIOSA EN ELS CENTRES HOSPITALARIS. 5- ASSISTÈNCIA RELIGIOSA EN CENTRES PENITENCIARIS.
 
LLIÇÓ XI: REGEMEQUEN JURÍDIC  ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LES CONFESSIONS RELIGIOSES: FONAMENT DE LA COOPERACIÓ ECONÒMICA ESTATAL. 2- FINANÇAMENT DIRECTE. 3- FINANÇAMENT INDIRECTE. 3.- REGEMEQUEN PATRIMONIAL.
 
CAPITULE IV: PROJECCIÓ DELS ORDENAMENTS RELIGIOSOS EN EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPANYOL 
 
LLIÇÓ XII: SISTEMA MATRIMONIAL VIGENT: 1- TEXTOS LEGALS BÀSICS. 2- LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI EN FORMA CIVIL I RELIGIOSA. 
 
LLIÇÓ XIII: EFICÀCIA CIVIL DELS MATRIMONIS RELIGIOSOS: 1- EFICÀCIA CIVIL DEL MATRIMONI CANÒNIC I DE LES RESOLUCIONS ECLESIÀSTIQUES. REFERÈNCIA ESPECIAL A LA UNIÓ EUROPEA. 2- EFICÀCIA CIVIL DEL MATRIMONI RELIGIÓS NO CATÒLIC. 3- CLASSIFICACIÓ DEL SISTEMA MATRIMONIAL.