Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0106 - Dret Eclesiàstic de l'Estat (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E17 - Capacitat per a comprendre el tractament normatiu i jurisprudencial relatiu al factor religiós.

G7 - Resolució de problemes

G1 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Incorporar els aprenentatges proposats i mostrar una actitud activa per a l’assimilació de la matèria eclesiàstica

Identificar les fonts específiques de la matèria eclesiàstica.

Identificar i analitzar conflictes jurídics que genera el factor religiós.

Identificar el contingut jurídic del dret de llibertat religiosa i la seua tutela nacional i internacional

Fomentar actituds emprenedores davant dels nous problemes que genera la multiculturalitat per a estar en condicions d’aportar solucions amb els recursos jurídics de què es disposa.

Conèixer els reflexos jurídics del dret de llibertat religiosa

Comprendre l’abast d’aplicació en l’adopció dels principis rectors del factor religiós

Comprendre la projecció civil dels ordenaments religiosos en el sistema matrimonial espanyol

Comprendre i qüestionar els models teòrics d’una disciplina i indagar en noves àrees de coneixement per a adaptar-se a les pròpies necessitats professionals