Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. Desenvolupament embriològic del sistema renal.

TEMA 2. Alteracions del desenvolupament embriològic renal.

TEMA 3. Visió general i topogràfica del retroperitoneu i sistema renal.

TEMA 4. Circulació renal. Vasos sanguinis i limfàtics. Innervació renal.

TEMA 5. Histologia del sistema renal I. La nefrona. Estructura del glomèrul. Túbul proximal. Ansa de Henle. Túbul distal. Tub col·lector. Estructura histològica del ronyó: escorça i medul·la.

Tema 6. Histofisiologia del sistema renal II. Aparell de filtració del ronyó. Aparell yuxtaglomerular. Mesangi. Modificacions histopatològiques del sistema renal.

TEMA 7. Introducció a la fisiologia renal, filtració glomerular i flux sanguini renal

TEMA 8. Maneig tubular del filtrat glomerular: Reabsorció i secreció tubular. Túbul contornejat proximal. Ansa de Henle. Túbul distal. Túbul col·lector. Depuració plasmàtica renal.

TEMA 9. Regulació renal del volum sanguini i del líquid extracel·lular. Mecanismes de concentració de l’orina. Sistema multiplicador contracorrent Paper de l'hormona antidiürètica (ADH) i l’Aldosterona.

TEMA 10. Regulació de l'equilibri àcid-base.

TEMA 11. Embriologia del sistema genito-urinari. Gemma nefrogènica. Desenvolupament dels conductes genitals. Desenvolupament de les gònades i les cèl·lules germinals.Tabicació de la cloaca. Formació dels conductes genitals masculins i femenins.

Tema 12. Sòl pèlvic. Perineu: Sòl pèlvic. Músculs del perineu. Espais del perineu. Conducte d'Alcock.

Tema 13. Tracte urinari superior. Forma i dimensions de la pelvis renal. Vies urinàries. Urèter: Longitud, trajecte i relacions. Vascularització i limfàtics. Innervació. Fisiologia. 

Tema 14. Tracte urinari inferior. Bufeta: Forma, dimensions i estructura. Situació. Relacions topogràfiques (disposició del peritoneu). Vascularització i limfàtics. Innervació.  Uretra femenina i masculina: Forma i longitud. Glàndules  bulbouretrals. Esfínter. Vascularització i limfàtics. Innervació.  Peritoneu i fons de sac de Douglas.

Tema 15. Histologia del tracte urinari.Pelvis renal. Urèter. Bufeta urinària, Uretra masculina i femenina.

Tema 16. Micció. Ompliment de la bufeta i reflex de la micció. 

Tema 17. Aparell reproductor masculí. Testicle i escrot. Generalitats de l'aparell genital masculí. Testicle: Situació, forma i dimensions. Epidídim. Embolcalls del testicle. Escrot. Pell. Dartos. Fàscies espermática i cremastèrica. Múscul cremáster. Túnica vaginal del testicle. Reflex cremastèric. Vascularització i limfàtics. Innervació. 

Tema 18. Aparell reproductor masculí. Vies espermàtiques i pròstata. Conducte deferent: Porcions, longitud i recorregut. Estructura. Conducte ejaculador i vesícules seminals. Pròstata: Situació, forma i dimensions. Relacions extrínseques i intrínseques; uretra prostàtica. Cel·la prostàtica. Vascularització i limfàtics. Innervació. Vasectomia. 

Tema 19. Aparell reproductor masculí. Penis. Penis: Forma i dimensions. Estructura, músculs i mitjans de fixació. Vascularització i limfàtics. Innervació. 

Tema 20. Histologia de l'aparell reproductor masculí. Característiques microscòpiques de l'aparell reproductor masculí. Testicles: cèl·lules dels túbuls seminífers, cèl·lules de Sertoli i la barrera hematotesticular. Cèl·lules de Leydig. Espermatogènesi i fases de l'epiteli seminífer. Conductes genitals intra i  extratesticulars: Conductes eferents, Conducte de l'epidídim i Conducte deferent. Glàndules sexuals accessòries. Semen. Penis. Terminologia histopatològica i clínica de l'aparell reproductor masculí.

Tema 21. Funcions reproductores masculines i regulació hormonal. Fisiologia dels òrgans sexuals masculins. Fisiologia de l'erecció i de l'ejaculació.Testosterona i altres hormones sexuals masculines. Regulació de l'espermatogènesi. Funció del epididídim, vesícules seminals, glàndules bulbouretrals i de la glàndula prostàtica.

Tema 22. Aparell reproductor femení. Ovari. Generalitats de l'aparell genital femení. Ovari: Forma i dimensions. 

Tema 23. Aparell reproductor femení. Úter i trompes. Úter: situació, forma i dimensions. Estructura. Trompes uterines o de Fal·lopi: Situació i disposició. Longitud. Porcions. Peritoneu. 

Tema 24. Relacions topogràfiques i mitjans de subjecció. Relacions topogràfiques. Recobriment peritoneal. Fons de sac de Douglas. Situació, lligaments i mitjans de fixació. Lligament ample: Formació i porcions (mesosalpinx i mesometri).Parametri. Vascularització i limfàtics. Innervació. 

Tema 25. Vagina i vulva. Vagina: Forma i dimensions; situació. Relacions i paracolpium. Genitals externs femenins: Regió pudenda i vulva.Glàndules vestibulars. Vascularització i limfàtics. Innervació. Tacte vaginal. 

Tema 26. Glàndula mamària. Mames: Situació, forma i dimensions. Estructura. Mitjans de fixació. Vascularització i limfàtics. Innervació. 

Tema 27. Histologia de l'aparell reproductor femení. Característiques microscòpiques de l'aparell reproductor femení. Ovaris. Desenvolupament fol·licular. Trompes de Fal·lopi. Úter. Canvis histològics dels genitals interns durant el cicle menstrual. Vagina. Vulva. Placenta. Glàndula mamària. Terminologia histopatològica i clínica de l'aparell reproductor femení.

Tema 28. Funcions reproductores femenines.

Fisiologia dels òrgans sexuals femenins. Sistema hormonal femení. Cicle ovàric i regulació hormonal. Anomalies de la secreció ovàrica. L'acte sexual femení. Fertilitat femenina.