Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB26 - Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.

CB27 - Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

CB30 - Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema endocrí.

CB32 - Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.

Resultats d'aprenentatge

EP07 – Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

CB32 – Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.

CB30 – Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema endocrí.

CB29 – Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

CB27 – Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.

CB26 – Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.

CB21 – Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.