Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Unitat 1: Conceptes i metodologies d'investigació bàsiques
 
1. La investigació en ciències de la salut: principis i mètodes
1.1. Història de la investigació i del Mètode científic
1.2. Tipus de coneixement i mètodes d'adquisició (inducció i deducció).
1.3. Conceptes bàsics i etapes del mètode científic.
1.4. Paradigmes de la investigació: Positivista i Constructivista. Metodologies quantitatives i qualitatives.
1.5. Classificació de la recerca en ciències de la salut.
1.6. Estratègies per a l'aplicació del mètode científic (Observació i experimentació).
1.7. Elaboració i comprovació d'hipòtesis.
1.8. Construcció de lleis, teories i models.
 
2. Estructura i funcionament d'un projecte de recerca
2.1. Com sorgeix un projecte: Idea i plantejament.
2.2. Selecció i desenvolupament de la pregunta d'investigació.
2.3. Plantejament d'hipòtesis i objectius.
2.4. Disseny, planificació i desenvolupament d'un projecte d'investigació: metodologies i recursos.
 
3. Introducció a la Investigació mèdica bàsica experimental. Principals mètodes i dissenys
 
Unitat 2: Estadística
 
4. Estadística bàsica descriptiva
4.1. Variables: tipus, selecció, i escales de mesura.
4.2. Representacions gràfiques.
4.3. Anàlisi de mesures descriptives: Mesures de tendència central.
4.4. Anàlisi de mesures descriptives: Mesures de dispersió.
4.5. Anàlisi de mesures descriptives: Mesures de posició no central (quantils i percentils).
4.6. Anàlisi de mesures descriptives: Mesures de forma (asimetria i curtosi o apuntament).
 
Unitat 3: Epidemiologia bàsica i Demografia sanitària
 
5. Demografia sanitària
 
6. Epidemiologia bàsica
6.1. Definició i aplicacions de l'Epidemiologia. Epidemiologia descriptiva i analítica.
6.2. Mesures de freqüència fonamentals: incidència i prevalença.
6.3. Principals dissenys d'estudis epidemiològics: estudis observacionals i estudis d'intervenció.
 
Unitat 4: Recerca, recopilació i presentació de la informació científica
 
7. Documentació mèdica
7.1. Fonts d'informació en medicina.
7.2. Estratègies de recerca de la informació.
7.3. Eines de recuperació d'informació.
7.4. Bases de dades bibliogràfiques.
7.5. Avaluació de recursos electrònics.
7.6. Introducció a les eines de gestió de la bibliografia.
 
8. Estructura i presentació d'un treball científic
8.1. Tipus de comunicació: comunicació oral, elaboració de pòsters i escriptura d'articles científics.
8.2. Classificació de les publicacions científiques.
8.3. Gestors de referències bibliogràfiques en l'escriptura científica.
8.4. Eines de gestió documental.
8.5. Exposició del contingut: estructura.
8.6. Redacció del treball: llenguatge i estil.
 
Unitat 5: Metodologies d'informació, TIC i altres tecnologies en medicina
 
9. Eines de productivitat en la gestió de la informació mèdica
9.1. Gestors de fulls de càlcul.
9.2. Gestors de bases de dades.
9.3. Recursos de computació en el núvol (Cloud Computing).
 
10. Telemedicina
10.1. Conceptes i classificació dels serveis de Telemedicina i teleassistència.
10.2. Tecnologies existents en Telemedicina.
10.3. Aspectes legals en Telemedicina.
10.4. Normes tècniques i estàndards en Telemedicina.
10.5. Avaluació de la Telemedicina. Avaluació econòmica i metodologies per a l'avaluació d'impacte.
 
11. Nanomedicina
11.1. Conceptes bàsics de nanotecnologia i nanomedicina.
11.2. Nanomedicina clínica. Nanodiagnòstic, nanosistemes d'imatge i nanobiosensors.
11.3. Aspectes generals de la nanofarmacología.
11.4. Aspectes legals, ètics i normatius.