Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1 . Concepte, fonaments teòrics i característiques de la Psicologia Mèdica
1.1 . La psicologia en la medicina al llarg de la història. Ment- cos: història d'una relació
1.2 . Deficiències del model biomèdic tradicional
1.3 . El model Biopsicosocial: origen i principals aportacions teòriques
1.4 . Concepte i àmbit d'estudi de la Psicologia Mèdica
1.5 . Delimitació respecte a altres disciplines: Medicina Psicosomàtica, Medicina Conductual, Antropologia Mèdica, Sociologia Mèdica i Psicologia de la Salut .

Tema 2 . Psicologia del emmalaltir humà
2.1 . La salut com a experiència subjectiva i com a dimensió contínua .
2.2 . Salut i qualitat de vida
2.3 . Les conductes de salut i de malaltia
2.4 . Aproximacions teòriques a les conductes relacionades amb la salut
2.5 . El comportament humà davant la situació de malaltia. La malaltia com a procés humà
2.6 . Factors psicològics que influeixen en la conducta de malaltia
2.7 . Comportaments adaptatius i desadaptatius en la conducta de malaltia .
2.8 . Conducta anormal de malaltia: infrautilització i sobreutilització dels serveis sanitaris
2.9 . La hipocondria: models explicatius i abordatge terapèutic
2.10 . Problemes psicològics més freqüents en atenció primària. Psicopatologia de l'afectivitat, la son, l'alimentació , la conducta sexual i el control d'impulsos (conductes addictives) . Com identificar i derivar .

Tema 3 . Estrès i malaltia
3.1 . L'estrès: concepte i principals teories
3.2 . Efectes del estrès sobre la malaltia: La malaltia com a factor d'estrès i l'estrès com a factor de risc en el desenvolupament, manteniment i recuperació de la malaltia
3.3 . Models de relació entre l'estrès i la malaltia
3.4 . Tipus d'estrès i la seva influència sobre la salut
3.5 . Relació entre estrès i malalties específiques: úlceres, estima, artritis reumatoide, cefalees, hipertensió, dismenorrea, malalties coronàries ...
3.6 . Estrès i problemes immunitaris: la Psiconeuroimmunologia
3.7 . Factors moduladors davant l'experiència de l'estrès: les estratègies d'afrontament .
3.8 . Intervenció psicològica davant l'estrès

Tema 4 . La interacció del malalt amb el sistema sanitari
4.1 . Els agents protagonistes en l'activitat sanitària
4.2 . El professional sanitari: drets i deures . El burnout: causes, conseqüències i prevenció
4.3 . El malalt: drets i deures. El rol de malalt. Adaptació del pacient a l'entorn sanitari
4.4 . Les actituds del professional sanitari i l'acceptació incondicional del pacient
4.5 . La relació metge - pacient: estils de relació
4.6 . Conseqüències d'una mala relació metge - pacient: insatisfacció, litigis i baixa adherència als tractaments
4.7 . La importància de la comunicació. Habilitats bàsiques de comunicació .
4.8 . La comunicació de males notícies
4.9 . L'atenció a la família

Tema 5 . Adhesió al tractament
5.1 . La problemàtica actual de l'adhesió als tractaments mèdics
5.2 . Principals causes de la no - adhesió als tractaments
5.3 . principals conseqüències
5.4 . L'avaluació de l'adhesió
5.5 . La millora de l'adhesió terapèutica

Tema 6 . El malalt davant de situacions particulars: aspectes psicològics específics
6.1 . El malalt davant l'hospitalització: l'impacte de l'hospitalització . El bon i el mal pacient . L'hospitalització infantil : programes d'intervenció psicològica davant l'hospitalització d'un xiquet.
6.2 . El malalt davant les intervencions quirúrgiques . Programes de preparació psicològica per a la intervenció quirúrgica .
6.3 . El malalt amb dolor . L'experiència del dolor . Models explicatius : programes d'intervenció psicològica .