Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1707 - Aparell Locomotor

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Unitat temàtica 1: Biofísica de l'aparell locomotor.

Tema 1. Biomecànica.

1.1. Introducció a les lleis de la Mecànica: Estàtica, Dinàmica, Cinemàtica

1. 2. Forces i Moments en el cos humà: vectors

1. 3. Estàtica

a) Equilibri i models biomecànics d'articulacions i extremitats

b) Equilibri de forces en diferents casos particulars:

- articulació del maluc

- columna vertebral

- muscle

- articulació del genoll

- turmell

1. 4. Cinemàtica

- Translació

- Rotació

Tema 2. Propietats mecàniques dels materials.

2.1. Elasticitat i deformació

2.2. Propietats elàstiques dels metalls i del teixit ossi

2.3. Biomaterials

- metalls

- polímers

- materials ceràmics

- materials biodegradablesUnitat temàtica 2: Retrosoma o dors (Organització per al redreçament).

Tema 3. Sistema esquelètic de la columna vertebral:

3.1. Curvatures de la columna vertebral. Curvatura primària-cifosi. Curvatura secundària- lordosi. Curvatures anormals. Mesurament dels angles de Cobb.

3.2. Cossos vertebrals. Forats vertebrals. Apòfisis transverses. Apòfisis articulars. Apòfisis espinoses. Osteoporosi senil. Arcs vertebrals. Foramen vertebral. Conducte vertebral. Làmines vertebrals. Pedículs vertebrals. Estenosi del conducte vertebral. Introducció a les fractures. Laminectomia.

3.3. Característiques regionals. Vèrtebres cervicals. Vèrtebres toràciques. Vèrtebres lumbars. Os sacre. Ossificació anormal. Espondilólisi i espondilolistesi (fractura de vèrtebra lumbar)

3.4. Discos intervertebrals. Lligaments. Hèrnia discal cervical i lumbar. Lumbociàtica.

3.5. Esquinç cervical.

Tema 4. Articulacions de la columna vertebral.

4.1. Articulació lumbosacra. Espina bífida

4.2. Articulació sacrococcígia. Luxació del cóccix i coxalgia.

4.3. Articulacions costovertebrals.

4.4. Articulació sacroilíaca. Sacrocoxalgia. Espondilitis anquilosant.Tema 5. Articulacions craniovertebrals.

5.1. Occipital i articulació atlantoocipital. Característiques anatòmiques. Inestabilitat atlantoaxoidea en síndrome de Down i artritis reumatoide.

5.2. Crani retrosomàtic. Tipus d'articulació i lligaments. Mielopatia cervical

5.3. Articulacions atlantoaxoideas.Articulacions i lligaments. Fractura de la dent de l'axisTema 6. Sistemes neuromusculars

6.1. Músculs autòctons monometamèrics: Músculs intertransversos. Músculs interespinosos.

6.2. Músculs autòctons polimetamèrics curts.

6.2.1. Tronc: M. Transvers espinós. M. Semiespinós, multífids i rotadors.

6.2.2. Coll. M. Recte posterior menor i major. M. Oblic superior i inferior. Torticoli de la infància.

6.2.3. Lesions musculars. Fibromialgia i puntes de gallet. Fatiga muscular.

6.3. Músculs autòctons polimetamèrics llargs.

6.3.1. Tronc: M. Tríceps espinal.

6.3.2. Coll: Complex major (M. Digàstric del clatell i M. Llarguíssim major del cap). Complex menor (M. Llarguíssim menor del cap). M. Llarguíssim del coll. M. Espleni del cap. M. Espleni del coll.Tema 7. Sistemes neuromusculars emigrats.

7.1. M. Serrat menor posterior superior.

7.2. M. Serrat menor posterior inferior.

7.3. M. Angular de l’escàpula. Escàpula alada.

7.4. M. Romboides (major i menor).

7.5. M. Dorsal ample.

7.6. M. TrapeziTema 8. Vascularització i innervació del retrosoma.

8.1. Sistema arterial.

8.2. Sistema venós.

8.3. Sistema limfàtic.

8.4. Sistema sensitiu.

8.5. Paràlisi del serrat.

8.6. Sistema Kovacs.Unitat temàtica 3: Membre Inferior (Organització per a l’estàtica i la marxa).

Tema 9. Sistema esquelètic. Pelvis.

9.1. Ossos: ili, isqui i pubis. Característiques anatòmiques i diferenciació genèrica. Fractures acetabulars.

9.2. Articulació sacroilíaca. Sacroilitis.

9.3. Símfisi del pubis. Osteopatia del pubis.

9.4. Lligaments.

9.5. Disrupció de l’anell pelvià. Pelvimetria. Fractures del pubis. Equilibri sagital.Tema 10. Sistema esquelètic. Maluc:

10.1. Ossos: fèmur. Característiques anatòmiques

10.2. Articulació coxofemoral. Eixos de moviment. Càpsula articular.

10.3: Lligaments: l. iliofemoral, l. pubofemoral, l. isquiofemoral i l. Redó.

10.4. Luxació posterior i anterior de maluc. Luxació congènita del maluc. Artrosi del maluc. Sinovitis de maluc en el xiquet. Fractures de maluc en l’ancià.Tema 11. Sistema esquelètic. Genoll.

11.1. Ossos: Ròtula, tèbia i peroné. Característiques anatòmiques.

11.2. Lligaments creuats i col•laterals. Meniscs.

11.3. Articulacions: femorotibial, femoropatelar i tibioperonea superior. Càpsula articular. Sinovial. Cartílag. Eixos de moviment.

11.4. Luxació del genoll. Genoll var i genoll valc. Lesions meniscals. Lesions dels lligaments col•laterals i croats del genoll. Síndrome femoropatelar. Lesió osteocondral.Tema 12. Sistema esquelètic. Turmell.

12.1. Ossos: Tíbia, peroné i astràgal. Característiques anatòmiques

12.2. Articulació talocrural (o tibioperoneoastragalina). Eixos de moviment. Càpsula articular

12.3. Lligaments: l. col•lateral medial i lateral.

12.4. Esquinços: lateral extern i intern. Fractures maleolars. Lesions osteocondrals. Pinçaments.Tema 13. Sistema esquelètic. Peu.

13.1. Ossos: Tars, metatars i falanges. Característiques anatòmiques

13.2. Articulació subtalar (subastragalina o talocalcània). Inestabilitat i coalició tarsiana. Articulació transversa del tars (mediotarsiana o de Chopart). Necrosi avascular de l'escafoide. Articulació cuneonavicular. Articulacions intercuneiformes. Articulacions tarsometatarsianas. Luxació de Lisfranc. Articulacions intermetatarsianas. Articulacions metatarsofalàngiques. Articulacions interfalàngiques. Eixos de moviment. Càpsula articular

13.3. Lligaments pertanyents a les diferents articulacions. Funció.

13.4. Recolze plantar, bipedestació i durant la marxa. Fasciïtis plantar. Arc i volta plantar. Peu buit, peu pla i peu equinotalo. Galindó de sastre.Tema 14. Plexes

14.1. Plexe lumbar: Nervi iliohipogàstric. Nervi ilioinguinal. Nervi genitofemoral. Nervi femorocutàni. Nervi obturador accessori. Nervi femoral. 

14.2. Plexe lumbosacre: Nervi ciàtic. Nervi gluti superior. Nervi gluti inferior. Nervi cutani femoral posterior.Tema 15. Sistemes neuromusculars: Nervis de la natja. Fibrosi glútia.

Tema 16. Sistemes neuromusculars: Nervi ciàtic. Síndrome de l’obturador.

Tema 17. Sistemes neuromusculars: Nervi ciàtic popliti intern i extern.

Tema 18. Sistemes neuromusculars: Nervis plantars. Talalgia.

Tema 19. Sistemes neuromusculars: Nervi obturador.

Tema 20. Sistemes neuromusculars: Nervi crural.

Tema 21. Sistema arterial: artèries proximals. Necrosi avascular de maluc.

Tema 22. Sistema arterial: artèries distals.

Tema 23. Sistemes venós i limfàtic. Insuficiència venosa perifèrica i linfedema.Unitat temàtica 4: Presoma parietal (Organització de les parets toràcica i abdominopelviana).

Tema 24. Sistemes esquelètic i neuromusculars del tòrax parietal.

24.1. Arcs viscerals. Costelles i els seus equivalents en els diferents nivells. Estèrnum

24.2. Articulacions. Articulació esternal. Articulacions costovertebrals. Articulació costotransversa. Articulacions esternocostals. Articulacions costocondrals. Síndrome de Tietze. Articulacions intercondrals.

24.3. Lligaments de la paret toràcica.

24.4. Múscul esternal. Músculs intercostals. Músculs supracostals o elevadors de les costelles. Músculs subcostals o infracostals. Múscul transvers del tòrax (múscul triangular de l’estèrnum).

24.5. Mecànica osteoarticular.

24.6. Vascularització. Artèries de la paret toràcica. Venes de la paret toràcica.

24.7. Esquinç costal.Tema 25. Sistemes neuromusculars de l’abdomen parietal (faixa abdominal) i conducte inguinal.


25.1. Fàscies i aponeurosi de l'abdomen parietal.

25.2. Músculs. Múscul recte major de l’abdomen. Múscul oblic extern (major) de l’abdomen. Múscul oblic intern (menor) de l’abdomen. Múscul transvers de l’abdomen. Múscul quadrat lumbar (paret posterior de l’abdomen).

25.3. Conducte inguinal. Disposició anatòmica.

25.4. Sistema arterial i venós.

25.5. Hèrnia inguinal.


Unitat temàtica 5: Membre Superior (Organització per a la capacitat finalista)

Tema 26. Sistema esquelètic del braç i muscle.

26.1. Ossos: Clavícula. Escàpula. Húmer. Fractures de clavícula.

26.2. Articulacions. Articulació acromioclavicular. Articulació esternoclavicular. Articulació escapulotoràcica. Articulació glenohumeral. Luxacions i fractures del cap humeral. Fractures diafisàries. Artrosi glenohumeral.

26.3. Lligaments. Lligaments acromioclaviculars. Lligaments coracoclaviculars. Lligaments esternoclaviculars, interclaviculars i costoclaviculars.

26.4. Lesió acromioclavicular i coracoclavicular.Tema 27. Sistema esquelètic de l’avantbraç i colze.

27.1. Ossos. Ràdio. Cúbit. Fractura de cap radial. Fractura supracondília. Fractura d’olècran.

27.2. Articulacions. Articulació humerocubital. Articulació humeroradial. Articulació radiocubital proximal.

27.3. Lligaments. Lligament anterior. Lligament posterior. Lligament col•lateral radial. Lligament col•lateral cubital. Luxacions de colze i inestabilitat del colze.Tema 28. Sistema esquelètic de la mà i canell.

28.1. Ossos. Ossos del carp. Ossos del metarcap. Ossos dels dits. Fractures de escafoide. Fractura de l’extremitat distal del radi. Inestabilitat radiocubital distal.

28.2.Articulacions. Articulació radiocarpiana. Articulació mediocarpiana. Articulació de l'os pisiforme. Articulacions carpometacarpianas. Articulacions intermetacarpianas. Articulacions metacarpofalàngiques. Articulacions interfalàngiques.

28.3. Lligaments. Lligament radiocarpià dorsal. Lligament radiocarpià palmar. Lligament cubitocarpià dorsal. Lligament cubitocarpià palmar. Lligament col•lateral cubital del carp. Lligament col•lateral radial del carp. Lesió del lligament triangular.
 

Tema 29. Plexe braquial.

29.1. Porció supraclavicular. Nervi dorsal de l’escàpula. Nervi toràcic llarg. Nervi subclavi. Nervi supraescapular. Escàpula alada.

29.2. Porció infraclavicular. Nervis subescapulars. Nervi toracodorsal. Nervi pectoral medial. Nervi pectoral lateral.


Tema 30. Sistemes neuromusculars: Nervi musculocutani, nervis axil•lars, nervi coracoide i nervi circumflex. Nervi circumflex com a complicació de luxació de muscle.

Tema 31. Sistemes neuromusculars: Nervi cubital. Síndrome del cubital.

Tema 32. Sistemes neuromusculars: Nervi medià. Síndrome del túnel carpià.

Tema 33. Sistemes neuromusculars: Nervi radial. Síndrome del nervi interossi posterior.

Tema 34. Sistema arterial: artèries proximals.

Tema 35. Sistema arterial: artèries distals.

Tema 36. Sistemes venós, limfàtic i sensitiu.

Tema 37. Beines sinovials, borses seroses i sistema aponeuròtic del tronc i els membres inferior i superior. Estenosinovitis.

 

Unitat temàtica 6: Sistema esquelètic i muscular del cap i coll

TEMA 38. Desenvolupament del crani. Neurocrani i viscerocrani.Fosses endocranials: anterior, mitjana i posterior. Fosses exocranials laterals: temporal, zigomàtica i pterigopalatina. Fosses exocranials anteriors: orbitària i nasals.

TEMA 39. Músculs del coll.Aponeurosis cervicals. Músculs prevertebrales. Músculs Escalens, rectes o hioïdal i esternoclidomastoïdal. Estudi topogràfic del triangle interescalènic anterior i lateral del coll. Plexe cervical.

TEMA 40. Articulació temporomandibular. Moviments bàsics. Músculs de la masticació. Músculs masticadors: M.Temporal. M. Masseter.M. Pterigoïdal medial. M. Pterigoïdal lateral.

TEMA 41. Musculatura suprahioïdal. Músculs mímics.Musculatura suprahioïdal: M. Milohioïdal. M.Estilohioïdal. M. Digàstric de la mandíbula. Músculs mímics o de l'expressió facial. Nervi facial.

 

BLOC TEMÀTIC: PRÀCTIQUES DE L’APARELL LOCOMOTOR

Pràctica 1. El cos humà en l’espai. Posició anatòmica. Plànols. Eixos. Biofísica de la locomoció

Pràctica 2. Habilitats instrumentals bàsiques: manipulació ortodoxa, muntatge i desmuntatge de fulles de bisturí, muntatge d’agulles en el porta. Incisions bàsiques horitzontals. Sutura simple. Sutura contínua externa. Sutura contínua interna. Mesa de quiròfan bàsica. Ús de martells i broques. Vestimenta quirúrgica.

Pràctica 3. Raquis. Dors del tronc. Clatell. Característiques vertebrals. Columna vertebral. Parts blanes retrorraquídias. Correlat imagenològic. Tòrax. Parets del tòrax. Parets de l’abdomen. Correlat imagenològic. Aplicació clínica.

Pràctica 4. MEMBRE INFERIOR Cintura pelviana – regió glútia – regió del maluc – cuixa. Pelvis òssia. Regió glútia. Regió del maluc. Plexe lumbar i sacre. Músculs de la cuixa. Gots sanguinis. Anatomia de superfície. Correlat imagenològic. Aplicació clínica.

Pràctica 5. MEMBRE INFERIOR Genoll – cama – turmell-peu. Regió del genoll. Articulacions del genoll. Cama. Músculs. Irrigació. Turmell - regió tebi-peroneo-astragalina. Peu. Ossos. Articulacions. Musculatura. Anatomia de superfície. Correlat imagenològic. Aplicació clínica.

Pràctica 6. PARETS DEL TÒRAX I MEMBRE SUPERIOR. Cintura escapular-aixella-muscle-braç. Parets del tòrax i abdomen. Fossa Axil·lar. Hombro.Articulacions de la cintura escapular. Colze. Articulació del colze. Avantbraç. Articulacions. Anatomia de superfície. Correlat imagenològic. Aplicació clínica.

Pràctica 7. MEMBRE SUPERIOR:Canell-Mà. Regió carpiana Plexe braquial. Musculatura. Anatomia de superfície. Correlat imagenològic. Aplicació clínica.

Pràctica 8. NEUROCRANI I VISCEROCRANI. Fosses anterior, mitjana i posterior. Ossos del massís facial. Músculs del coll i músculs mímics