Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1543 - Norma i Ús de l'Espanyol Oral i Escrit

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtindre una puntuació mínima de 5.

L'estudiantat ha de superar les proves següents:

- Examen escrit (70%), teoricopràctic.

- Realització de les tasques i pràctiques (10%) propostes per la professora al llarg de l'assignatura: exercicis pràctics i assajos crítics sobre temes plantejats en classe.

- Elaboració de treballs acadèmics (20%) d'investigació, redacció i exposició oral.

Pel que fa a la matèria de l'assignatura, les faltes d'ortografia (en l'examen i en els treballs) descomptaran nota: -0,5 per falta ortogràfica, -0,25 per accent.

La qualificación de no presentat es posarà quan l'alumne no realitze l'examen. D'altra banda, l'estudiant que no realitze les pràctiques i treballs proposats en classe, únicament podrá optar a la nota de l'examen (70%).