Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1533 - Discurs i Societat

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E13 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat.

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

G04 – Resolució de problemes

G06 – Treball en equip

G07 – Treball en un context interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

Valorar en grups de treball les principals teories per a interpretar la variació lingüística i les seues relacions amb factors socials.

Usar les principals tècniques i mètodes de l’anàlisi sociolingüística

Reconèixer el paper decisiu de la societat en els models de comunicació verbals i no verbals.

Interpretar amb soltesa i de forma argumentada textos d’una certa complexitat en una altra llengua.

Definir els conceptes bàsics de la sociolingüística.

Aplicar els coneixements teòrics a l’anàlisi i comentaris de materials pràctics (textos, taules i gràfics estadístics, etc.)

Analitzar les principals variables socials i culturals que influeixen en la comunicació humana.