Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1518 - Llengua i Cultura Franceses

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Proves d’avaluació

Puntuació

1). Examen final de competències (obligatori)

Fins a 5 punts. Mínim 3 per a  sumar els punts 2 i 3.

2). Elaboració de treballs acadèmics: Exposicions orals (data pactada durant el curs) (obligatori)

Fins a 2 punts.

3). Carpetes d’aprenentatge 

3.1. Exercicis en autonomia: dossiers comprensió escrita (lliurats en una data pactada durant el curs)

3.2. Test autoavaluació, test i controls en classe i en l’aula virtual

3.3. Assistència i participació

Fins a 3 punts.

3.1 fins a 1,5 punts

3.2 fins a 1 punt

3.3 fins a 0,5 punts

TOTAL (màxims punts)

10 punts

 

Per a aprovar l'estudiant ha de realitzar obligatòriament:
1. L'examen (obtenint com a mínim un 3 per a sumar els punts restants obligatoris)
2. Els treballs orals a exposar en classe
3. Els exercicis en autonomia, dossiers de comprensió escrita (lliuraments amb dates durant el curs acadèmic)