Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1515 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

G06 – Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de treballar en equip amb la finalitat d’integrar les aportacions de tot l’alumnat d’acord amb els seus coneixements i les seues (distintes) destreses en l’ús de la llengua anglesa

Ser capaç de transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits tant en les redaccions incloses en el dossier com en l’exposició oral preparada al llarg del curs

Ser capaç de dialogar en anglès de manera argumentada, oberta i inclusiva sobre temes relacionats amb el camp de les humanitats

Ser capaç de conèixer una llengua estrangera a través de productes autèntics de dita llengua-cultura

Ser capaç de conèixer altres cultures i costums mitjançant els textos analitzats en classe i la participació en classe de representants d’altres cultures

Ser capaç de comunicar-se oralment i per escrit en anglès usant el vocabulari específic i les convencions pròpies de l’àmbit de les humanitats