Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1503 - Lingüística

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació


·         L'estudiantat ha d'arribar al 50% de la nota final del curs per a poder passar l'assignatura
·         La nota final del curs està composta pels tres tipus de prova citats en el punt 10.1.

·         Els resultats es guardaran solament durant el mateix any acadèmic.

 

A. Treball acadèmic:

L'estudiantat ha de lliurar un treball acadèmic, relacionat amb alguns dels punts tractats en classe.

 

B. Examen escrit:

L'estudiantat ha de fer un examen escrit, derivat dels continguts tractats en classe.

 

C. Observació/execució de tasques i pràctiques:

L'estudiantat ha de fer una sèrie de tasques, derivada dels continguts de classe. Aquestes tasques seran objecte de discussions addicionals sobre aquests continguts.

 

Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat a una convocatòria són:

a) Entrega en els terminis fixats de tots els materials de treball obligatori, requerits pel professorat al llarg del curs.

b) Realitzar els exàmens previstos en el curs.