Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1547 - Patrimoni Geogràfic Rural i Urbà

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

30%

Projectes

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

L’assignatura serà avaluada amb els següents criteris:

1 Examen final teòrico-pràctic (20%)

2 Pràctiques i casos pràctics individuals (20%)

3 Fitxa d'inventari (20%)

4 Exposició del projecte final d'assigntura (40%)

Per a superar l’assignatura serà necessari traure un mínim del 50% de la nota en cada prova. Totes les proves, per tant, tenen el caràcter d’obligatòries. En segona convocatòria es podrà tornar a presentar els treballs pitjor valorats (aprofitar la retroalimentació professorat-alumnat). Una incorrecta ortografia penalitzarà la nota final.