Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1546 - Geografia i Patrimoni del País Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L’assignatura es dividirà en dos parts: la part física (Temes I-IV) i la part humana (Temes V-VIII). Cada part serà impartida per un professor diferent que avaluarà la seua matèria a través d’una prova escrita, que suposarà el 60% de la nota final de l’assignatura, al finalitzar el seu període de docència. La nota final de les proves escrites s’obtindrà de la mitjana aritmètica d’ambdues, essent necessari obtenir més de 3.5 punts en ambdós exàmens. En aquesta prova s’avaluaran tant els coneixements teòrics com els pràctics.

El 40% restant de la nota de l’assignatura s’extraurà a partir de treballs a realitzar per l’alumnat durant el període lectiu.

L’assignatura serà superada quan s’obtinga, almenys, la meitat de la puntuació en cadascun dels dos tipus de prova del sistema d’avaluació: examen escrit (60%=6 punts) i elaboració de treballs acadèmics (40%=4 punts).

Tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria totes les parts són recuperables.

La prova estrictament necessària perquè l'estudiant es considere com a presentat a una convocatòria és haver-se presentat a la prova escrita.