Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1546 - Geografia i Patrimoni del País Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Coneixements generals de Geografia.

CE11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits.

CE20 - Utilitzar els mètodes i eines necessaris per a realitzar una planificació dels recursos territorials.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Resolució de problemes.

CG11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.

CG12 - Aprenentatge autònom.

CG15 - Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

G12.06 – Formar amb sentit crític i analític.

G11.10 – Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat dels espais geogràfics.

G04.01 – Resoldre conflictes d’usos del territori.

G01.21 – Resumir i valorar els coneixements adquirits.

E11.07 – Utilitzar i relacionar els coneixements adquirits per a la planificació territorial.

E04.01 – Adquirir coneixements sobre el medi natural i humà del País Valencià.