Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1238 - Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G07 - Treball en equip.

IR03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.

IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.

IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Resultats d'aprenentatge

-IR17 - Analitzar i potenciar les possibilitats educatives dels videojocs d'entreteniment.

-IR03, IR13, IR17 - Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes multimèdia orientats a l'adquisició de competències, coneixements i habilitats alineades amb el currículum escolar de les distintes etapes educatives.

-IR03, IR13, IR17 - Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes multimèdia dirigits al desenvolupament d'habilitats cognitives d'alt nivell.

-IR03, IR13, IR17 - Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes multimèdia adaptats a diferents edats i etapes de desenvolupament cognitiu i social.

-IR03, G07 - Integrar-se en equips multidisciplinaris de desenvolupament de videojocs i sistemes multimèdia.