Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1229 - Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G02 - Capacitat d'organització i planificació.

G03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

G04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

G07 - Treball en equip.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics i assegurar la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d’acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent

IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en l’àmbit dels videojocs, liderar la seua posada en marxa i la seua millora contínua i valorar el seu impacte econòmic i social.

IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir videojocs de forma robusta, segura i eficient i elegir el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

IR09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors i els components bàsics que els conformen.

IR10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.

Resultats d'aprenentatge

IR02, CG03, G02, G04, G07 - Organitzar i planificar el desenvolupament d’un treball en equip i generar un document correctament escrit i estructurat en anglès.

IR01, IR02, IR08, IR09, IR10, G02, G07 - Analitzar les característiques tècniques de les tecnologies per a la creació de videojocs i aplicacions sobre dispositius mòbils.

IR01, IR02 - Explicar les tecnologies per al disseny i la creació de videojocs i aplicacions sobre dispositius mòbils.

IR01 - Usar biblioteques per a la creació de videojocs i aplicacions sobre dispositius mòbils.