Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Examen

45%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la prova teòrica com el projecte. De tal manera que l'alumne que aprovi aquestes dues parts hi haurà superat l'assignatura.
 
El projecte es realitzarà en grup de tres persones.
 
En la valoració del projecte es valorarà l'originalitat del mateix, la correcció i detall en la descripció així com la presentació del mateix. En l'aula virtual apareixeran els procediments detallats per a la realització del projecte.

La prova teòrica consistirà en un examen sobre els principals conceptes del disseny  de videojocs.
 
Per a la segona convocatòria s'aplicaran els mateixos criteris per a la superació de l'assignatura que en la primera.