Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per a poder optar a aprovar l'assignatura és necessari aprovar tant la part teòrica com la pràctica.

En el cas d'estudiantat que no acudisca regularment a classe de pràctiques, o no supere els lliuraments sol·licitats durant el curs i presente el dia de l'examen el treball pràctic, aquest s'avaluarà sempre que supere un exercici pràctic que demostre l'autoria del treball presentat i que també es realitzarà el dia de l'examen teòric.

L'assignatura es considerarà superada si l'alumnat obté, com a mínim, un 5 després de sumar el percentatge corresponent al percentatge de l'examen (40%) i el percentatge que representa l'avaluació contínua (60%).

A la segona convocatòria de l'assignatura, l'alumnat només s'avaluarà de la part no aprovada en la primera (teoria o pràctica), i se li aplicaran els mateixos criteris que en aquesta primera convocatòria.

Finalment, l'alumnat es considerarà presentat a la convocatòria quan realitze l'examen escrit.