Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La part presencial de l'assignatura consta de les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge:

- Classes teòriques: Les metodologies utilitzades seran la classe magistral, la presentació de conceptes de forma dialogada amb els estudiants, resolució de dubtes i el desenvolupament d'exemples pràctics i exercicis.

- Classes de laboratori: S'emprarà com a metodologia la resolució d'exercicis i problemes pràctics per part dels estudiants amb la supervisió del professor.

El treball no presencial es planificarà setmanalment i inclourà treball tant teòric com pràctic. Per poder seguir adequadament el desenvolupament de l'assignatura serà necessari completar el treball no presencial planificat.