Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

IB05 - Coneixement de l’estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

IR09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

Resultats d'aprenentatge

IB05, IR09 - Conèixer la jerarquia de memòries.

IB05, IR09 - Conèixer el funcionament del processador.

IB05 - Explicar els components bàsics de les diferents plataformes de dispositius mòbils.

IB02 - Explicar el funcionament dels dispositius electrònics i fotònics bàsics analògics i digitals.

IB02 - Explicar conceptes bàsics de teoria de circuits i el principi físic dels semiconductors.