Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Primera Convocatòria

La nota de l'examen final serà del 40% tal com s'estableix el pla d'estudis.

La nota de l'avaluació continuarà d'un 60% de la qual s'estableixi el pla d'estudis. Aquest 60% es 
desglossa en un 5% que obtindran els alumnes mitjançant la prova que es realitzarà a casa, en 
un 15% que s'obtindrà mitjançant prova sense material de cada tema que es realitzaran en classe. 
Un 30% que serà la nota de pràctiques i, per últim, un 10% que puntuaran els projectes que es 
mostraran al alumne per a la seva realització fora de classe.
Per aprobar l'assignatura serà necessari treure un mínim de 4 en la prova final, en cas contrari la 
nota de l'assignatura serà suspens i no es farà la mitjana entre avaluació continuada i examen.
Les notes de la prova de casa, dels projectes i de les pràctiques es consideren NO recuperables i 
la seva nota s'arribarà a la segona convocatòria.
Per a una puntuació de les pràctiques és necessària l'assistència a les mateixes. Es tolerarà una 
falta NO justificada. A partir de la primera falta no justificada a judici del professor, 
sent falta justificada per exemple per raons mèdiques, la nota de la pràctica a la qual es necessita 
serà de zero en la mateixa.

Segona convocatòria.

 Es realitzarà un examen que suposarà el 55% de la nota. La nota de l'examen en segona convocatòria 
substituirà la nota dels tests de classe de la primera convocatòria 15% més la nota de l'examen 
de la primera convocatòria 40%. Sent un total del 55%.
De nou serà necessari treure un mínim de quatre en aquest examen per superar l'assignatura, en 
cas de no arribar a aquest mínim la nota en la segona convocatòria serà de suspens.
La nota de les altres activitats que com s'ha dit no són recuperables es arrossegués a la 
segona convocatòria.
 
Segona convocatòria
Es realitzarà un examen que suposarà el 55% de la nota. La nota de l'examen en segona 
convocatòria substituirà la nota de les proves de classe de la primera convocatòria un 15% 
més la nota de l'examen de la primera convocatòria del 40%. Siendo un total del 55%.
De nou serà necessari treure un mínim de quatre en aquest examen per superar l'assignatura, 
en cas de no arribar a aquest mínim la nota en la segona convocatòria serà de suspens.
La nota de les altres activitats que com s'ha dit no són recuperables es arrastrarà a la 
segona convocatòria.