Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1130 - Cures d'Infermeria en Urgències i Emergències

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.
La qualificació s'obtindrà sumant els següents conceptes:
• Ponderació 50% -> Examen escrit. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per aprovar l'assignatura. A més es realitzarà un d'evaluacions continues sobre els seminaris realitzats i les tasques d'avaluació contínua en la teoria dels seminaris.
• Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques en centres d'assistència especialitzada. Ponderació 25%
• Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%
Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit.
 
És important remarcar que l'asistència a l'aula de laboratori es imprescindible per a la superació de l'assignatura. Així, una falta d'assistència suposa una reducció del 10% en la nota final, dos faltes d'assitència una reducció del 20% i amb tres faltes d'assistència es considerarà assignatura no evaluable. 

Al final, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.