Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1118 - Cures d'Infermeria en Processos Digestius, Renals i Endocrins

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tindre una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

- Examen escrit. Ponderació 50%. Es requerix una nota mínima de 6 sobre 10 punts en esta part de l'avaluació per a aprovar l'assignatura.

- Avaluació continuada en l'aula durant les classes teòriques, que sumaran (mai restaran) , a la nota de l'examen escrit.

- Assistència obligatòria als tallers i simulació de casos clínics. Avaluació per part del tutor responsable de l'assignatura de les habilitats i conocimeintos adquirits per l'alumne.

- Avaluació per part de l'Infermer de Referència de les pràctiques clíniques en les plantes d'hospitalització. Ponderació 25%

- Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%

- Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit.

- En ultima instància, primaran els criteris d'avaluació establits i informats. pel professorat responsable de l'assignatura per mitjà de l'aula Virtual. Aquestes modificacions no alteraran en cap cas el percentatges i tipus d'avaluació establerts en l'apartat avaluación del verifica.