Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.

La qualificació s'obtindrà sumant els següents conceptes:

Teoría.  Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts de cada apartat de la part teòrica de l'assignatura per a aprovar. 

50 %

Examen teòric  tipo test 60 preguntes*

Seminaris. Cuestionaris laboratoris

Pràctica Cas Integrat*

40 %

5 %

5 %

Prácticas clínicas tuteladas:es requereix una nota mímina de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avalaucaió per tal d'aprovar l'assignatura.

50 %

Memòries i informes de pràctiques clíniques

Avaluació dínfermera de referéncia

25 %

25 %

 

Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit

En darrera instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.