Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1102 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Es realitzaran sessions de pràctiques (problemes) i sessions pràctiques (laboratori) de manera que s'adquireixin les competències relacionades.


Les sessions de pràctiques problemes, són una activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos. Suposen un 13.3% de la docencia presencial de l'assignatura (20 h).

Respecte a les sessions pràctiques de laboratori (25.3% de la docencia presencial de l'assignatura 38 h), es realitzaran en els laboratoris docents on es donaran conceptes teòrics juntament amb activitats pràctiques. Els guions de les pràctiques estaran disponibles en l'Aula Virtual.

De forma prèvia a l’inici de la pràctica, els estudiants hauran d’haver llegit els guions de pràctiques i dur contestades una sèrie de preguntes relacionades amb ells. Al finalitzar cadascuna de les sessions pràctiques, així com dels continguts teòrics dels temes 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8, els estudiants hauran de resoldre qüestionaris en l’Aula Virtual. La resolució dels qüestionaris de l'Aula Virtual és obligatòria. Els alumnes hauran d'assistir com a mínim a un 80% de les sessions de pràctiques de laboratori.

A més es realitzaran Casos,  per diferents grups d'estudiants relacionats amb les pràctiques de laboratori (temes 4, 7, 9 i 10), i la seva realització és obligatòria. Els ABPs consistiran en el plantejament per part del professor de diverses preguntes complexes, relacionades amb la Bioquímica i que els alumnes hauran de resoldre per grups. Els estudiants ajudats pel professor, amb tot tipus de material (llibres, apunts, internet, etc) i contestant a preguntes senzillas, aniran adquirint els coneixements necessaris per a la resolució del cas.

L'avaluació (1.3% del total de l'assignatura), consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb les sessions pràctiques (problemes) i els continguts teòrics de les sessions pràctiques (laboratori). És obligatòria.

Finalment, el treball independent suposa un 60.1% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revisi i organitzi els continguts teòrics, prepari els casos, les sessions de laboratori, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.