Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1102 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes) que pondera un 80 % es distribueix entre els problemes de la parte de fisiología (20%), els continguts teòrics de les pràctiques de laboratorio (40%) i tasques a l'aula virtual (20%)

L'observació / execució de tasques i pràctiques, que pondera un 20 % fa referència a les memorias de las prácticas de laboratorio (10%) i les qüestions dels casos (10%).


Examen escrit de problemas y prácticas de laboratorio (Obligatori) 3 / 6.

Preguntes aula virtual de continguts teòrics  (Obligatori) 1 / 2.

Qüestions guió de pràctiques de laboratori (Obligatori) 0.5 / 1.

Resolució de casos (Obligatori) 0.5/1.


 

 

En les activitats amb data d'entrega, es descomptarà un 20% de la nota per cada dia que passe de la data límit.

En el cas que algun estudiant no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària del mateix curs. Si l’estudiant no supera l’avaluació continua en la primera convocatòria ordinària, dins del mateix curs podrà superar-la en segona convocatòria mitjançant la resolució d’una prova escrita sobre els mateixos continguts.


Es considerarà com presentat aquell alumne que ha realitzat el 60 per cent de qualsevol de les activitats obligatòries.