Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1042 - Centrals Termoelèctriques

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1: FONAMENTS

Tema 1: Introducció  

Tema 2: Fonaments de termotècnia

- Comportament de les substàncies pures

- Primer principi Termodinàmica. Balanç energètic i màssic

- Segon principi de la termodinàmica.

- Cicle de Carnot en màquines i motors tèrmics.

Tema 3: Fonaments de combustió

- Principis de combustió

- Combustió estequiomètrica

- Rendiment de la combustió

- Poder calorífic inferior i porder calorífic superior. Concepte de calderes de condensació

 

BLOC 2: CENTRALS TERMOELÈCTRIQUES

Tema 4: Fonaments de les centrals termoelèctriques

- Descripció d'equips tèrmics: calderes, bescanviadors, turbines ...

- Classificació de centrals elèctriques

Tema 5: Centrals termoelèctriques amb vapor d'aigua. Cicles Rankine.

- Fonaments termodinàmics

- Eficiència del cicle Rankine

- Efecte de variacions de paràmetres sobre el cicle

- Cicles de Rankine amb reescalfament i regeneratiu

Tema 6: Centrals termoelèctriques amb turbina de gas. Cicles Brayton.

- Fonaments termodinàmics

- Efecte de variacions de paràmetres sobre el cicle

- Cicles de Brayton amb regeración, amb refredament en compressió i amb recalfament

- Cicles complexos amb turbina de gas

Tema 7: Centrals termoelèctriques de cicle combinat.

- Components principals de la instal·lació de cicle combinat

- Rendiment d'una central de cicle combinat

Tema 8: Centrals termoeléctriques amb MCIA.

- Fonaments termodinàmics

- Eficiència del cicle Otto i Diesel

- Efecte de variacions de paràmetres sobre el cicle

 

BLOC 3: CENTRALS TERMOELÈCTRIQUES NO CONVENCIONALS

Tema 9: Centrals termoelèctriques no convencionals

- Centrals nuclears

- Centrals de biomassa

- Centrals solars

-Centrals de RSU

 

SESSIONS DE PRÀCTIQUES

Pràctica 1 - Estudi de variació de paràmetres i busca de punts òptims de funcionament en cicles Rankine

Pràctica 2 - Estudi de variació de paràmetres i busca de punts òptims de funcionament en cicles Brayton

Pràctica 3 - Estudi de la combustió en calderes de gas. Estudi de distints tipus de calderes

Pràctica 4 - Estudi de variació de paràmetres i busca de punts òptims de funcionament en cicles combinats