Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1042 - Centrals Termoelèctriques

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura Centrals Termoelèctriques s'estructura en quatre activitats formatives classificades com a ensenyança teòrica, ensenyança pràctica (problemes), ensenyança pràctica (pràctiques de laboratori) i treball personal. Les dites activitats es cataloguen com a presencials o no presencials en funció de si s'enfoquen per a poder realitzar-se dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

En l'ensenyança teòrica el professor emprarà la metodologia de lliçó magistral per a poder exposar de forma estructurada els diferents conceptes associats a cada unitat de coneixement descrita en el temari (Apartat 6) , així com la resolució d'exercicis i problemes que permeten a l'alumne aplicar els conceptes fonamentals impartits en la lliçó magistral. Part dels exercicis i problemes plantejats es destinaran al treball autònom de l'alumne en horari no presencial. La resolució dels dits exercicis i problemes requerirà en certs casos que l'alumne busque informació extra en la bibliografia recomanada o en altres fonts d'informació.

L'ensenyança pràctica (problemes) se centrarà en la resolució de problemes i exercicis, així com en l'aprenentatge basat en problemes, que permetrà a l'alumne desenrotllar i interpretar solucions a partir dels coneixements impartits en la lliçó magistral i de la informació addicional que puga obtindre en la bibliografia proposada. Per a això, el professor proposarà una sèrie d'exercicis al llarg del curs agrupats segons les diferents unitats didàctiques la resolució de les quals es durà a terme en horari no presencial. De la mateixa manera, el professor plantejarà dos treballs al llarg del curs basats en problemes reals, la resolució dels quals permetrà avaluar la capacitat de l'alumne per a poder dissenyar centrals elèctriques (CEE09) , així com la seua capacitat para per a plantejar i dur a terme projectes que complisquen uns requisits prèviament especificats (PI1) , i la comprensió dels diferents mètodes (PI2) .

Finalment, l'ensenyança pràctica (laboratori) tindrà com a objectiu l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits de forma teòrica per mitjà de treball de laboratori basat en sessions de laboratori amb instal·lacions reals i en l'ús de programari específic per a poder dissenyar centrals termoelèctriques. El treball realitzat durant les sessions de laboratori es fonamentarà en la resolució d'exercicis i problemes, així com en la capacitat de dissenyar i realitzar experiments, interpretar les dades i traure conclusions a partir d'aquests (II2) . L'elaboració d'aquest treball es realitzarà en horari presencial i no presencial.

Amb la resolució d'exercicis i problemes, s'exercixen activitats encaminades a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge ENAEE API2 "Capacitat de combinar la teoria i la pràctica per a resoldre problemas" i API3 "La comprensió de mètodes i tècniques aplicables i les seues limitaciones". El detall de les dites activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.