Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1042 - Centrals Termoelèctriques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global de l'assignatura a més d'una nota mínima en l'examen final igual o superior a 5. No cal que l'alumne obtinga una nota mínima en l'avaluació contínua.

Es considerarà un alumne com a presentat a l'assignatura si l'estudiant realitza l'examen final. En cas contrari l'alumne es considerarà com no presentat.

1. Primera convocatòria

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA (40%)

i. Memòria de pràctiques de laboratori (10%) . No recuperable en segona convocatòria.

ii. Treball (s) de l'assignatura sobre aplicacions reals (30%) . Recuperable en segona convocatòria.

b. EXAMEN FINAL (60%) . No és recuperable.

2. Segona convocatòria

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota d'avaluació contínua es guardarà per a totes les convocatòries corresponents a un mateix curs acadèmic (primera i segona convocatòria, i extraordinària) . En el cas de no haver realitzat el treball (s) o d'haver obtingut una nota inferior a 5 punts sobre 10, l'alumne podrà sol·licitar realitzar un nou treball en en la segona convocatòria (30%) . No és recuperable.

b. EXAMEN FINAL (60%) . No és recuperable.

3. Convocatòria extraordinària

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota d'avaluació contínua es guardarà per a totes les convocatòries corresponents a un mateix curs acadèmic (primera i segona convocatòria, i extraordinària) . En el cas de no haver realitzat el treball (s) o d'haver obtingut una nota inferior a 5 punts sobre 10, l'alumne podrà sol·licitar realitzar un nou treball en en la segona convocatòria (30%) . No és recuperable.

b. EXAMEN FINAL (60%) . No és recuperable.

Del percentatge de la nota d'avaluació contínua associada als treballs de l'assignatura, el 15% es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE API2 "Capacitat de combinar la teoria i la pràctica per a resoldre problemas" i un 15% al resultat d'aprenentatge API3 "La comprensió de mètodes i tècniques aplicables i les seues limitaciones". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà de la rúbrica corresponent disponible a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.