Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Càlcul de pèrdues hidràuliques i de turbomàquines
1.1 Propietats d'un fluid i caracterització del flux
1.2 Pèrdues de càrrega en conductes tancats
1.3 Pèrdues de càrrega en canals oberts
1.4 Introducció a les turbomàquines
 
2. Elements de les centrals hidroelèctriques
2.1 Elements de retenció i d'emmagatzematge d'aigua
2.2 Elements d'evacuació controlada de cabals
2.3 Elements de conducció d'aigua
2.4 L'equipament hidràulic: turbina i multiplicador
2.5 Equip elèctric de potència
 
3. Definició, classificació i aspectes bàsics de centrals hidroelèctriques
3.1 Definició de central hidroelèctrica
3.2 Classificació de les centrals hidroelèctriques
3.3 Potència instal·lada, energia produïda i hores equivalents
3.4 Alçada i cabal del salt d'aigua
3.5 Càlcul d'energia anual
 
4. Funcionament, regulació i control de centrals hidroelèctriques
4.1 Automatització d'una central hidroelèctrica
4.2 Modes de funcionament
4.3 Seqüències de funcionament
4.4 Regulació de la tensió de generació
4.5 Regulació de la velocitat de la turbina
4.6 Resposta dinàmica d'una central hidroelèctrica
4.7 Acoblament de generadors a la xarxa
4.8 Àrea de control. Regulació secundària
 
5. Anàlisi econòmica
5.1 Ingressos anuals
5.2 Cost d'instal·lació i explotació
5.3 VAN i TIR
5.4 Selecció del cabal de màxim rendiment econòmic
 
Laboratori:
1. Flux en làmina lliure: visualització de la vena contracta, corbes de recés i ressalts hidràulics.
2. Determinació de coeficients de descàrrega i mesurament de cabal amb abocadors.
3. Característiques de bombes centrífugues i dels acoblaments d'aquestes: lleis de semblança.
4. Corbes de funcionament de turbines Francis i Pelton: paràmetres d'operació, càlcul de potències i rendiments.
5. Anàlisi i disseny de xarxes de distribució ramificades i mallades (EPANET).