Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es calcularà amb els percentatges següents:

- 60% la nota de l'examen final

- 10% la nota mitjana de les pràctiques de laboratoris

- 30% la nota mitjana del treball

Per a poder aprovar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtindre, com a mínim, una nota de 4 sobre 10 en l'examen de l'assignatura i un 5 sobre 10 en la nota fina de l'assignatura.

1a Convocatòria

- EXAMEN: 60% la nota de l'examen final.

- AVALUACIÓ CONTÍNUA: 10% (pràctiques de laboratori) + 30% (treball assignatura) . No recuperable en segona convocatòria i convocatòria extraordinària.

2a Convocatòria

- EXAMEN: 60% la nota de l'examen final.

Convocatòria extraordinària

- EXAMEN: 60% la nota de l'examen final.

 

Les notes de l'avaluació contínua (treball i laboratori) es mantindran de la primera a la segona convocatòria de l'examen de l'assignatura.

Aquells alumnes que no es presenten a l'examen final de l'assignatura es consideren NP (no presentats) , encara que hagen presentat els informes de laboratori i realitzat els qüestionaris de l'assignatura.