Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El temps d'impartició presencial de l'assignatura es divideix en hores de teoria i de laboratori.

Les del primer tipus es dedicaran a presentar els coneixements teòrics i d'aplicació propis dels temes tractats com a lliçons magistrals (lliçó magistral). També es plantejaran i resoldran casos d'estudi (estudi de casos) de forma participativa i es proposaran i corregiran exercicis (resolució d'exercicis i problemes) que seran desenrotllats per l'alumnat en les hores de dedicació no presencial.

Les de segon tipus s'invertiran en la configuració i programació de sistemes i aplicacions industrials en el laboratori (treball de laboratori), realitzant un projecte d'assignatura per grup de treball (aprenentatge per projectes).

La realització d'aquest projecte satisfà els resultats d'aprenentatge perquè tots aquests són necessaris per a poder dur a terme un projecte de les característiques que es proposen.

PI1: La capacitat d'aplicar els seus coneixements per a plantejar i dur a terme projectes que complisquen uns requisits prèviament especificats.

PI2: Comprensió dels diferents mètodes i la capacitat per a aplicar-los.

II1: La capacitat de realitzar busques bibliogràfiques, utilitzar bases de dades i altres fonts d'informació.

Durant la sessió d'aprenentatge per projectes en el laboratori s'exerceixen activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE API4 "Consciència de totes les implicacions de l'aplicació pràctica de l'enginyeria" El detall de les dites activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.