Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

CC05 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.

CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l’automatització industrial.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG04 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic en anglès d’un treball de l’àmbit de la informàtica industrial.

CG02 - Ser capaç de buscar i aprendre la informació necessària per a desenvolupar un treball en l’àmbit de la informàtica industrial.

CEE08 - Ser capaç d’analitzar una arquitectura de xarxa heterogènia.

CC05 - Ser capaç de descriure els busos industrials més importants i les seues aplicacions, avantatges i inconvenients.

CB03 - Ser capaç d’explicar el funcionament de les xarxes d’ordinadors.

CB03 - Ser capaç de dissenyar una base de dades senzilla.

CB03 - Ser capaç de dissenyar interfícies d’usuari simples per a mostrar adequadament conjunts de dades.