Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (laboratori), treball personal i tutories.
 
En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a presentar conceptes i procediments fonamentals de l'automàtica i sistemes per a la implementació d'algorismes de control, així com resolució d'exercicis i problemes pel professorat, relacionats amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals.
 
Els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant treball de laboratori, amb la utilització de les maquetes de processos, equipament electrònic, autòmats programables, microcontroladors, així com de l'ordinador, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes requerirà la resolució d'exercicis i problemes durant la realització de la pràctica. A més, el desenvolupament pràctic requerirà el muntatge i connexió dels sensors i actuadors en el laboratori, així com la utilització d'eines de programació d'autòmats programables i microcontroladors.
 
Finalment, amb els muntatges realitzats i els equips programats l'estudiantat dissenyarà i realitzarà experiments dels quals obtindrà certes dades com a resultat del funcionament del sistema que haurà d'interpretar. L'estudiantat també ha de traure conclusions a partir de les dades obtingudes. Es presentarà una memòria del treball realitzat.
 
Part dels ensenyaments pràctics s'aplicaran també a la realització d'un projecte de l'assignatura en el laboratori i consistirà en el disseny i implementació d'un sistema de control i monitoratge amb unes especificacions de disseny establertes, atesa la llibertat a l'hora de programar els diferents dispositius de control i a l'hora de dissenyar els diferents algorismes de control, així com als mètodes utilitzats per a realitzar la programació i el disseny de controladors. S'ha d'entregar un document del projecte realitzat.
 
El treball personal per a la preparació de les pràctiques, el projecte i l'examen final rebrà el suport de les tutories per a completar la formació i aclarir aspectes relacionats amb l'assignatura o amb l'aplicació de la mateixa a altres àrees.
 
Durant les sessions de treball de laboratori i durant la realització del projecte es desenvolupen activitats encaminades a l'adquisició, entre d'altres, dels següents resultats d'aprenentatge ENAEE:
- CC3 "Un coneixement adequat de la seua branca d'enginyeria que incloga algun coneixement a l'avantguarda del seu àmbit",
- AI2 "La capacitat d'aplicar el seu coneixement i comprensió a l'anàlisi de l'enginyeria de productes, processos i mètodes",
- API2 "La capacitat de combinar la teoria i la pràctica per a resoldre problemes d'enginyeria", i
- CT1 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip".
 
El detall d'aquestes activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent, accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.