Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l’automatització industrial.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’integrar-se en un equip per a desenvolupar un treball d’enginyeria de forma col·laborativa.

CG05 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics usats en l’àmbit de la regulació automàtica.

CG04 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic en anglès d’un treball de l’àmbit de l’automàtica que incloga una part de càlcul i una part experimental, i de defensar-lo davant d’un tribunal.

CG02 - Ser capaç de buscar i aprendre la informació necessària per a desenvolupar un treball en l’àmbit de l’automàtica

CEE08 - Ser capaç d’implementar algoritmes de control digital en microcontroladors i altres plataformes programables.

CEE08 - Ser capaç de dissenyar controladors digitals distints del PID.

CEE08 - Ser capaç de descriure estratègies de control avançat.

CEE08 - Ser capaç de descriure el funcionament dels perifèrics d’entrada-eixida utilitzats per al control de processos.

CEE08 - Ser capaç de definir l’algoritme per a implementar digitalment un controlador PID continu.