Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contingut de la memòria de pràctiques

70%

Valoració del supervisor

30%

Criteris de superació

Perquè un alumne es considere com presentat en una de les convocatòries, ha d'haver desenvolupat les 150 hores de pràctiques en l'empresa, així com haver presentat la memòria d'aquestes i l'informe del supervisor o supervisora.

La qualificació de les PE constarà d'un 70% atorgat pel tutor o tutora de la Universitat, basant-se en el seu seguiment i la memòria presentada i un 30% atorgat pel supervisor o supervisora de l'empresa en el seu informe. Per a considera l'assignatura superada, la nota total haurà de ser igual o superior a 5.

Un 20% de la nota d'avaluació contínua es correspon a l'avaluació dels resultats d'aprenentatge ENAEE CT4 "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seues limitacions" i CT5 "Reconèixer la necessitat i tindre la capacitat per a desenrotllar voluntàriament l'aprenentatge continu" (un 10% cada resultat). Els indicadors d'avaluació d'estos resultats d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà de la rúbrica corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.