Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), Ensenyaments pràctics (laboratori), i estudi de casos. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i estan pensades per a ser realitzades en l'horari de classe.
 
En els ensenyaments teòrics s'empraran les següents metodologies:
 
- Lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals. L'alumne cercarà informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral, mitjançant les fonts bibliogràfiques recomanades. La lliçó magistral estarà recolzada per pissarra, diapositives de PowerPoint i algunes presentacions dinàmiques per ordinador.
 
- Estudi de casos per a analitzar fets i successos reals de problemes de contaminació mediambiental, amb la finalitat de reflexionar i desenvolupar consciència crítica i ètica professional en relació als problemes ambientals.
 
Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica, sense utilitzar l'ordinador, dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en horari presencial.
 
Els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant treball de laboratori, utilitzant instrumental i equips adequats a la naturalesa de les pràctiques plantejades. Els alumnes disposaran d'un quadern de pràctiques en el qual s'explica, per a cada pràctica, el seu fonament, mètode, material necessari i qüestions a resoldre després de la realització. A l'inici de les sessions s'introduirà l'alumnat en el maneig dels equips necessaris per a la realització de les pràctiques i s'explicaran les mesures de seguretat en el laboratori i vies i mode d'evacuació.
 
Les activitats no presencials es desenvolupen mitjançant l'estudi individual de l'estudiantat. Per a fomentar el treball autònom de l'estudiantat, es plantejaran exercicis a través de l'Aula Virtual.

Durant la sessió d'estudi de casos s'exerceixen activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE CT3 N23 "Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria. L'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes de l'aplicació pràctica de la ingeniería.