Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CC10, CG06 - Ser capaç de seleccionar i dissenyar equips de depuració de gasos i d’aigües.

CC10 - Ser capaç d’identificar i avaluar els impactes ambientals de les activitats industrials.

CC10 - Ser capaç d’aplicar el concepte de sostenibilitat.

CC10 - Ser capaç d’analitzar el grau de contaminació de l’aire, aigua i sòl en el laboratori a partir de mostres, i comparar-lo els límits establits en la legislació vigent.

CC10 - Ser capaç de diferenciar i seleccionar els distints sistemes de depuració de sòls.

CC10 - Ser capaç de classificar i gestionar els distints tipus de residus sòlids.

CC10 - Diferenciar i saber aplicar els distints sistemes de certificació ambiental que pot tindre una empresa.