Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1029 - Electrònica de Potència

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA

1.1. Esquema general d'un circuit de potència.

1.2. Classificació dels convertidors de potència.

1.3. Àmbit d'aplicació de l'electrònica de potència.

 

TEMA 2. SEMICONDUCTORS DE POTÈNCIA

2.1. Díode de potència.

2.2. Interruptors de potència: tiristor, MOSFET, IGBT.

2.3. Circuits disparadors i de control.

2.4. Pèrdues en interruptors de potència.

2.5. Proteccions en semiconductors de potència.

 

TEMA 3. CONVERTIDORS AC / DC: RECTIFICADORS NO CONTROLATS.

3.1. Rectificador monofàsic de mitja ona i d'ona completa.

3.1.1. Càrrega resistiva pura.

3.1.2. Càrrega altament inductiva.

3.2. Rectificador trifàsic de mitja ona i ona completa.

3.2.1. Càrrega resistiva pura.

3.2.2. Càrrega altament inductiva.

 

TEMA 4. CONVERTIDORS DE POTÈNCIA AC / DC: RECTIFICADORS CONTROLATS

4.1. Rectificador monofàsic de mitja onda i d'onda completa.

4.1.1. Càrrega resistiva pura.

4.1.2. Càrrega altament inductiva.

4.2. Rectificador trifàsic de mitja ona i ona completa.

4.2.1. Càrrega resistiva pura.

4.2.2. Càrrega altament inductiva.

4.3. Muntatges semicontrolats.

4.4. Aplicacions dels convertidors AC / DC.

 

TEMA 5. CONVERTIDORS DE POTÈNCIA AC / AC: ELS REGULADORS D'ALTERN

5.1. Esquema general. Solucions al control de potència.

5.2. Regulador monofàsic amb càrregues resistiva i inductiva.

5.3. Regulador trifàsic. Configuracions.

5.4. Aplicacions dels reguladors d'altern.

 

TEMA 6. CONVERTIDORS DE POTÈNCIA DC /AC. INVERSORS.

6.1. Configuracions bàsiques.

6.2. Inversor monofàsic en semipont.

6.3. Inversor monofàsic en pont complet.

6.4. Inversors trifàsics.

6.5. Regulació de la tensió d'eixida.

6.5.1. Modulació PWM, SPWM, BH.

6.5.2. Modulació vectorial.

6.6. Filtres d'eixida.

6.7. Aplicacions dels inversors.

 

TEMA 7. CONVERTIDORS DE POTÈNCIA DC / DC.

7.1. Conceptes bàsics.

7.2. Convertidors sense aïllament galvànic.

7.2.1 Convertidor DC / DC reductor.

7.2.2 Convertidor DC / DC elevador.

7.2.3 Convertidor DC / DC reductor-elevador.

7.3. Convertidors amb aïllament galvànic.

7.3.1 Convertidor DC / DC flyback.

7.3.2 Convertidor DC / DC forward.

7.3.3 Convertidor DC / DC en pont complet.

 

TEMA 8. EL VEHICLE ELÈCTRIC.

8.1. Estructura general.

8.2. El tren de potència.

8.3. Sistemes de càrrega.

8.4. Tipus de vehicles.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1. Disparador de tiristors i triacs: reguladors de potència.

P2. Simulació i anàlisi de rectificadors no controlats.

P3. Rectificador trifàsic totalment controlat.

P4. Reguladors d'altern.

P5. Implementació del control d'un inversor.

P6. Implementació d'un convertidor DC / DC de tipus reductor.