Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1029 - Electrònica de Potència

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE07 - Coneixements aplicat d’electrònica de potència.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes d’electrònica de potència.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de l’electrònica de potència que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CEE07 - Ser capaç de seleccionar el component de potència adequat per a cada aplicació.

CEE07 - Ser capaç de seleccionar convertidors de potència per a aplicacions industrials.

CEE07 - Ser capaç de dissenyar circuits electrònics de potència.

CEE07 - Conèixer les principals aplicacions industrials que utilitzen convertidors de potència.

CEE07 - Conèixer les característiques fonamentals dels principals components de potència.

CEE07 - Conèixer el funcionament detallat dels principals convertidors de potència.