Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EE1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

EE1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EE1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

EE1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EE1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.