Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura en s'estructura en tres activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (laboratori) i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació dels conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial mitjançant aprenentatge a través de l'Aula Virtual. A més, per a la seua resolució, es requerirà que l'alumne busque informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant cerques bibliogràfiques i d'altres fonts d'informació.

Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant treball de laboratori, utilitzant l'ordinador, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en resolució d'exercicis i problemes, i aprenentatge basat en projectes. La durada de cada una de les parts anteriors en cada sessió de laboratori serà determinada pel professorat responsable.