Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Avaluació en 1a convocatòria:

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de les notes obtingudes en avaluació continua i en l'examen final.

Avaluació continua (AV)  40%

  • Pràctiques de laboratori (LAB) 20% 
  • Examen parcial 1 (EP1) 10 %
  • Examen parcial 2 (EP2) 10 %

Examen final (EF) 60%

Nota final = 0.6 · EF + 0.2 · LAB + 0.1 · EP1 + 0.1 · EP2

Avaluació en 2a convocatòria:

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de les notes obtingudes en avaluació continua i en l'examen final.

Avaluació continua (AV)  20%

  • Pràctiques de laboratori (LAB) 20% 

Examen final (EF) 80%

Nota final = 0.8 · EF + 0.2 · LAB 

Avaluació en convocatòria extraordinària de finalització d'estudis:

Nota final = EF

La nota corresponent a les pràctiques de laboratori de la 1a convocatòria es mantindrà per a la 2a convocatòria.

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascuna de les parts en què es divideix l'examen final. És a dir, com a mínim un 4 en problemes i un 4 en qüestions. Quan la nota en una de les parts de l'examen siga inferior a 4, la qualificació màxima que es podrà obtindre en l'assignatura serà  4,5. 

L'estudiantat es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.