Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA
 
Tema 1. Introducció als sistemes de producció
 
1. Introducció als processos de fabricació
 
2. Definició de procés
 
3. Representació del procés
 
4. Mesures del flux del procés
 
5. Les lleis fonamentals del flux del procés
 
6. Anàlisi de línies de producció deterministes
 
7. Processos en paral·lel
 
Tema 2. Anàlisi estocàstica del flux del procés
 
 1. Introducció
 
2. Anàlisi estadística del sistema amb temps constants
 
3. Modelat estocàstic d'un sistema de producció
 
4. Distribucions tipus fase
 
5. Caracterització de la distribució d'eixida
 
Tema 3. AVALUACIÓ DE DIFERENTS CONFIGURACIONS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ
 
1. Estació amb processos en paral·lel
 
2. Estació amb processos en sèrie
 
3. Estacions en sèrie
 
4. Estacions d'acoblament
 
5. Sistemes CONWIP
 
Tema 4. GESTIÓ DEL MANTENIMENT
 
1. Polítiques de gestió del manteniment
 
2. Models de sistemes de producció amb avaries
 
3. Avaluació de les polítiques de manteniment
 
4. Estadística de fallades
 
Tema 5. GESTIÓ DE LA QUALITAT
 
1. Concepte de qualitat i capacitat dels processos de fabricació
 
2. Els costos de la qualitat
 
3. Control estadístic del procés
 
4. Gràfics de control del procés
 
5. Utilització dels gràfics de la mitjana i la dispersió
 
6. Model d'un sistema de producció amb productes defectuosos
 
 
 
Tema 6. GESTIÓ D'INVENTARIS
 
1. La política de gestió d'inventaris
 
2. Models (Q, r) amb revisió contínua
 
3. Selecció de la mida del lot
 
4. Model amb temps de canvi
 
5. Model de producció segons previsions
 
6. La gestió d'inventaris i la planificació de la producció
 
 
 
TEMA 7. PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
 
1. El procés de planificació i control de la producció
 
2. Mètodes de reposició dinàmica d'inventaris
 
3. El sistema MRP
 
4. Càlcul de la càrrega de treball
 
Pràctiques
 
Cinc pràctiques a les aules d'informàtica
 
S'inicien les pràctiques amb un repàs de les distribucions de probabilitat a utilitzar en l'assignatura (Discretes, Exponencial, Erlang i Normal), tres per a la realització dels treballs de l'assignatura i una última per a exercicis de planificació i control de la producció.
 
1. Classe de pràctiques 1.- Repàs estadística: exponencial, normal, histogrames, probabilitats, distribució de la suma, distribució de la mitjana
 
2. Classe de pràctiques 2.- Treball 1. Avaluació del rendiment d'un sistema de producció
 
3. Classe de pràctiques 3.- Treball 2. Model per a la planificació del manteniment preventiu
 
4. Classe de pràctiques 4.- Treball 3. Model per a la selecció de la política de control d'inventaris
 
5. Classe de pràctiques 5.- Exercicis de PPC